مازندران، ساری، کیلومتر 12جاده ساری به سمنان، روبروي شركت چوب و كاغد مازندران

ما را دنبال کنید

اعضاء هیئت مدیره

آقای مهدی امان الله
آقای عباس ابوالفتحی
آقای محمدعلی اعتماد گلستانی

عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره