مازندران، ساری، کیلومتر 12جاده ساری به سمنان، روبروي شركت چوب و كاغد مازندران

ما را دنبال کنید

اعضاء هیئت مدیره

ریاست محترم هیئت مدیره

 آقای سعید مشهدی محمد

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای ناصر سنگینی

عضو محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گردشگری سالاردره

آقای سام آقا محمد صادق