سالن همایش

سالن همایش در فضای رسمی با امکان تصویر برداری و صدابرداری از مراسمات مختلف دارای سیستم صوتی مطلوب میزبان جلسات شما می باشد.نویسنده : روابط عمومی   |    آخرین به روز رسانی : 1391.12.23