مازندران، ساری، کیلومتر 12جاده ساری به سمنان، روبروي شركت چوب و كاغد مازندران

ما را دنبال کنید

کسب عنوان هتل برتر استان مازندران در وب سایت جهانی TripAdvisor

در آخرین رنکینگ وبسایت جهانی TripAdvisor هتل جنگلی سالاردره موفق گردید عنوان هتل برتر استان مازندران را کسب نماید.
 لازم به ذکر است تا این لحظه مجموعا تعداد 12 هتل از استان مازندران در وب‌سایت TripAdvisor به ثبت رسیده است.


Répliques Montres ap

Répliques Montres iwc

در آخرین رنکینگ وبسایت جهانی TripAdvisor هتل جنگلی سالاردره موفق گردید عنوان هتل برتر استان مازندران را کسب نماید.
 لازم به ذکر است تا این لحظه مجموعا تعداد 12 هتل از استان مازندران در وب‌سایت TripAdvisor به ثبت رسیده است.

رنکینگ هتل های برتر استان مازندران در وبسایت جهانی TripAdvisor :

1 - هتل سالاردره
2 - هتل جنگل
3 - هتل بام سبز
4 - هتل مروارید خزر
5 - هتل نیستان
6 - هتل بادله
7 - هتل لیلیوم
8 - هتل آزادی رامسر
9 - هتل پارسیان خزر
10 - هتل دیزین
1


Répliques Montres