مازندران، ساری، کیلومتر 12جاده ساری به سمنان، روبروي شركت چوب و كاغد مازندران    تلفن:011-33455101-7 فکس:011-33455108

ما را دنبال کنید

تماس با ما

تماس با ما

آدرس: ایران، مازندران، ساری، کیلومتر 12 جاده ساری به سمنان،روبروی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

شماره تماس: 07-01133455101

شماره فکس: 01133455108

Email:info@salardarehhotel.com


فرم تماس با ما